START    >   DOKUMENT

Regulamin szkolnej sieci komputerowej i szkolnej sieci WiFi.

Czytelników: 4452       Dodano:   2015.10.23


 

W naszej szkole istnieje możliwość korzystania przez uczniów z dostępu do sieci Internet. 

Dostęp do szkolnej sieci otrzymają wszyscy, którzy zapoznają się z regulaminem i dostarczą do sekretariatu podanie podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów.

Dostęp może zostać ograniczony w przypadku stwierdzenia naruszenia polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego szkoły.

Poniżej znajdują się odpowiednie załączniki.Pozostałe dokumenty

2020.10.23
Przedmiotowe systemy oceniania - Szkoła Podstawowa
czytaj >>
2018.09.10
Warunki i Sposób Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów
czytaj >>
2018.08.28
Polityka prywatności w Serwisach Internetowych PSP nr 3
czytaj >>
2017.10.02
Program wychowawczo - profilaktyczny
czytaj >>
2016.09.01
Procedury postępowania nauczycieli
czytaj >>
2016.02.01
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nisku
czytaj >>
2015.10.23
Regulamin szkolnej sieci komputerowej i szkolnej sieci WiFi.
czytaj >>

Przydatne odnośniki