START   \  DOKUMENT

Regulamin szkolnej sieci komputerowej i szkolnej sieci WiFi.

Dodano:   2015.10.23
 

W naszej szkole istnieje możliwość korzystania przez uczniów z dostępu do sieci Internet. 

Dostęp do szkolnej sieci otrzymają wszyscy, którzy zapoznają się z regulaminem i dostarczą do sekretariatu podanie podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów.

Dostęp może zostać ograniczony w przypadku stwierdzenia naruszenia polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego szkoły.

Poniżej znajdują się odpowiednie załączniki.

Przydatne odnośniki