START   \  RADA RODZICÓW

Numer konta Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nisku

Dodano:   2015.09.01
 

Nr rachunku Rady Rodziców :  Nadsański Bank Spóldzielczy  42 9430 0006 0044 9274 3000 0001.

Zmiana numeru konta nastąpiła w maju 2016r. 

Przydatne odnośniki