START    >   KOMUNIKAT

Ubezpieczenie NNW - rok szkolny 2020/2021

Czytelników: 2030       Dodano:   2020.10.13


 

Ubezpieczenie następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, młodzieży i personelu na rok szkolny 2020/2021

Suma Ubezpieczenia: 24.000 zł
Okres Ubezpieczenia: 01.09.2020-31.08.2021 r.
Składka: 43 zł/osoba 
Polisa: EDU-A/P 090912

Zakresem ubezpieczenia objęte zdarzenia- nieszczęśliwe wypadki, którym ubezpieczony uległ  24h na dobę w czasie trwania ochrony ubezpieczniowej niezależnie od miejsca, w którym przebywał(w kraju i za granicą) tj. w czasie zajęć szkolnych, w drodze z/do szkoły, w czasie zajęć pozalekcyjnych(z wyłączeniem klubów sportowych) oraz w życiu prywatnym. Ochroną objęte są również wszelkiego rodzaju wyjazdy m. in. kolonie, obozy, „zielone szkoły”, a także czas ferii i okres wakacji.

 

 

W razie pytań lub wątpliwości pozostaję do dyspozycji
Marek Duda – Tel. 509 330 744Pozostałe dokumenty

2021.06.21
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022
czytaj >>
2020.10.14
Harmonogram spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2020/2021
czytaj >>
2020.10.13
Ubezpieczenie NNW - rok szkolny 2020/2021
czytaj >>
2020.09.11
Deklaracja dostępności
czytaj >>
2020.04.17
Instrukcja logowania do szkolnej platformy edukacyjnej
czytaj >>
2019.09.01
Sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nisko
czytaj >>
2019.07.01
RODO
czytaj >>
2019.05.28
SKRZYNKA NA SYGNAŁY - SKRZYNKA ZAUFANIA
czytaj >>
2019.01.14
Przeciwdziałanie zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”.
czytaj >>
2016.12.16
Lista instytucji współpracujących ze szkołą na rzecz poprawy bezpieczeństwa
czytaj >>
2016.12.16
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
czytaj >>

Przydatne odnośniki