START    >   KOMUNIKAT

Deklaracja dostępności

Czytelników: 1424       Dodano:   2020.09.11


 

Dostępność Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nisku

dla osób ze szczególnymi potrzebami

 

Budynek szkoły wyróżnia się w otoczeniu, można go od razu zidentyfikować jako budynek użyteczności publicznej. Budynek szkoły połączony jest przewiązką z obiektem sportowym.

 

I.      Stanowiska postojowe dla samochodów :

1)    miejsce parkingowe o twardej, gładkiej asfaltowej nawierzchni,

2)    stanowisko połączone z najbliższym chodnikiem pochylnią umożliwiającą wjazd wózkiem inwalidzkim,

3)    chodniki z kostki brukowej o szerokości 200 cm.

 

II.            Budynek szkoły :

1)    Strefa wejścia :           

a)  wejście główne do budynku oraz 3 pozostałe ze schodami, bez możliwości dostępu z poziomu chodnika oraz bez pochylni czy dźwigu osobowego,

b) wejście do obiektu sportowego z podjazdem umożliwiającym wjazd z poziomu chodnika do wiatrołapu i na parter budynku – szerokość drzwi 90 cm.

 

Rozwiązanie alternatywne : zainstalowanie dzwonka przy wejściu do obiektu sportowego dla osób niepełnosprawnych.

 

2)    Komunikacja pozioma budynku :

a) korytarze o szerokości 3 metrów na każdej z 4 kondygnacji budynku zapewniające możliwość ruchu dwukierunkowego.

Ciągi piesze zapewniają bezpieczeństwo – brak przeszkód na całej długości,

b)      wysokość ciągów komunikacyjnych większa niż 220 cm.

3)    Komunikacja pionowa budynku :

a)      schody wewnętrzne i zewnętrzne są zaopatrzone w balustrady,

        b)    brak pochylni czy windy uniemożliwiają poruszanie się między piętrami  osób z niepełnosprawnościami.

4)    Wnętrze budynku :

a)  sekretariat szkoły stanowiący punkt informacyjny znajduje się na parterze budynku,

b) w szkole znajduje się 1 toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku,

c)          pomieszczenia w budynku są czytelnie oznaczone,

d)         na poziomie piwnicy ( -1) zlokalizowana jest szatnia,

e)         drzwi wewnętrzne są szerokie, lekkie. Szerokość światła drzwi – 90 cm,

f)   w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 

III.            Dostępność informatyczna i komunikacyjna.

 

1)    Dostępność elektroniczna – szkoła w systemie OSE.

2) Dostępność strony internetowej – strona nie spełnia warunków ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

3) Dziennik elektroniczny – system Librus Synergia umożliwia korzystanie z alternatywnego widoku Panelu Ucznia i Rodzica dostosowanego go dla osób niepełnosprawnych.

4) Dla uczących się w szkole dzieci z niepełnosprawnościami stosuje się indywidualne metody i formy pomocy oraz wsparcie dodatkowego nauczyciela w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

 

Alternatywny sposób dostępności komunikacyjnej :

·        kontakt telefoniczny,

·        kontakt korespondencyjny,

·        kontakt e-mailowy.Pozostałe dokumenty

2021.06.21
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022
czytaj >>
2020.10.14
Harmonogram spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2020/2021
czytaj >>
2020.10.13
Ubezpieczenie NNW - rok szkolny 2020/2021
czytaj >>
2020.09.11
Deklaracja dostępności
czytaj >>
2020.04.17
Instrukcja logowania do szkolnej platformy edukacyjnej
czytaj >>
2019.09.01
Sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nisko
czytaj >>
2019.07.01
RODO
czytaj >>
2019.05.28
SKRZYNKA NA SYGNAŁY - SKRZYNKA ZAUFANIA
czytaj >>
2019.01.14
Przeciwdziałanie zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”.
czytaj >>
2016.12.16
Lista instytucji współpracujących ze szkołą na rzecz poprawy bezpieczeństwa
czytaj >>
2016.12.16
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
czytaj >>

Przydatne odnośniki