START   \  AKTUALNOŚCI

Podkarpacka Sieć Wsparcia Wychowawczej Funkcji Rodziny

Dodano:   2018.04.20
Czytelników:    160
   
 

W dniu 1 marca 2018 roku Chorągiew Podkarpacka ZHP rozpoczęła realizację projektu „Podkarpacka Sieć Wsparcia Wychowawczej Funkcji Rodziny”, finansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Założeniem projektu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży, zakwalifikowanym do udziału – uczestnictwa w pozytywnej grupie rówieśniczej, w czasie wolnym od nauki oraz wsparcia rodziców w opiece i wychowaniu dzieci. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W czasie trwania projektu (03.2018 – 06.2020) będzie działać sieć 92 świetlic podwórkowych, których uczestnicy będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, kompetencje społeczne i obywatelskie, innowacyjność i przedsiębiorczość oraz spędzać czas aktywnie i na świeżym powietrzu.

Na terenie naszego hufca świetlica podwórkowa będzie funkcjonować między innymi w naszej szkole w trakcie cotygodniowych spotkań 3 Gromady Zuchowej „Mali Agenci” pod opieką pwd Jolanty Markowicz.

Przydatne odnośniki