START    >   AKTUALNOŚCI

Program ZDROWA JA

bez kategorii
date_range 2018.05.11
Zasięg:   import_contacts  151
 

Nasza szkoła znalazła się w grupie 48 szkół z całej Polski realizujących projekt „Ocena skuteczności interwencyjnego-profilaktycznego programu poprawy zachowań zdrowotnych 15 letnich dziewcząt z wykorzystaniem techniki telemonitoringu – ZDROWA JA”

Program prowadzi Instytut Matki i Dziecka w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, w ramach realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 . Podczas trwania projektu, na terenie szkoły zostaną podjęte następujące działania:

  • program interwencyjno-profilaktyczny z obszaru poprawy zachowań zdrowotnych z wykorzystaniem techniki telemonitoringu (noszone urządzenia pomiarowe – opaski, monitorujące aktywność fizyczną i tętno);
  • wsparcie motywacyjne i merytoryczne dla nauczycieli wychowania fizycznego i pielęgniarek szkolnych, w postaci szkoleń warsztatowych w zakresie: obsługi sprzętu i działania w systemie telemonitoringu;  coachingu zdrowia, aktywności fizycznej, kompetencji społecznych, zdrowego odżywiania oraz zachowań ryzykownych.

W założeniu projekt ma się przyczynić do: wzrostu zainteresowania dziewcząt zdrowiem swoim oraz otoczenia; bieżącej poprawy aktywności fizycznej; ograniczenia zachowań związanych z  tzw. „siedzącym” trybem życia, tj. spędzania czasu przed komputerem lub telewizorem; poprawy zachowań żywieniowych; rezygnacji z zachowań ryzykownych tj. palenia papierosów, picia alkoholu, czy zażywania narkotyków oraz podniesienia ogólnej wiedzy dziewcząt w zakresie zdrowia.

W ramach projektu uczennice klas II gimnazjum zostały objęte telemonitoringiem, połączonym z aplikacją mobilną na ich telefonach. Opaski na rękę oraz dostęp do aplikacji mobilnej to nie tylko narzędzia promujące zdrowy styl życia, ale także nowoczesny i modny rekwizyt, który sprawia, że udział w projekcie jest dla dziewcząt atrakcyjny.

Nowoczesna opaska dokonuje m.in. pomiaru kroków i tętna oraz wylicza dystans pokonywany przez uczestniczki każdego dnia. Jest zsynchronizowana z aplikacją mobilną, która pozwala na monitorowanie godzin snu, czy opracowanie zestawu ćwiczeń. Dzięki intuicyjnemu systemowi aplikacja przypomina o wyjściu na spacer i czasie na zbilansowane posiłki. Aplikacja jest również źródłem wiedzy dotyczącej zdrowia. Przydatne informacje znajdują w zakładce edukacja, gdzie dziewczęta mogą przeczytać artykuły o zdrowym stylu życia – aktywności fizycznej, właściwym odżywianiu, wpływie używek na organizm czy poprawie kompetencji osobistych. 

Dziewczęta biorące udział w programie otrzymują także wyzwania indywidualne oraz grupowe, które mogą śledzić na swoich kontach w aplikacji. Zadania nie są tylko wyzwaniem sportowym, ale również społecznym, czego przykładem jest zadanie indywidualne „przygotuj dziś posiłek i zjedzcie go wspólnie z rodziną” lub grupowe „umów się na fitness po szkole z innymi uczestniczkami projektu”.

 Program ułatwia utrzymanie zdrowych nawyków w codziennym funkcjonowaniu. Spodziewanymi efektami projektu są m.in.: wzrost zainteresowania dziewcząt zdrowiem swoim i otoczenia, poprawa zachowań zdrowotnych, w tym aktywności fizycznej i wzrost kompetencji osobistych.

Jesteśmy przekonani, że  Program wzbogaci wiedzę naszych uczniów w zakresie zdrowia oraz znacząco przyczyni się do zmiany stylu .

Koordynatorem programu w szkole jest Pani Małgorzata Lasocińska- Zając a współrealizatorem –pielęgniarka szkolna Pani Anna Gwidzińska.

 

Przeglądaj inne teksty

2018.11.12
bez kategorii
ZHP. ZLOT ,,100 NIEPODLEGŁOŚĆ”.
czytaj >>
2018.11.09
uroczystości
100. Rocznica Odzyskania Niepodległości - uroczystości szkolne.
czytaj >>
2018.11.07
konkursy
Katarzyna Okleja w finale VI Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”
czytaj >>
2018.11.07
konkursy
„Niezwykłe opowieści” na niżańskiej scenie
czytaj >>
2018.11.06
uroczystości
„Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna….”
czytaj >>
2018.11.05
konkursy
Sukces naszej uczennicy w Miejsko-Gminnym Konkursie Fotograficznym "Niżańskie zakątki"
czytaj >>
2018.10.31
bez kategorii
Przed Świętem Niepodległości.
czytaj >>
2018.10.26
konkursy
Szkolny przegląd piosenki i pieśni patriotycznej klas 0 - III
czytaj >>
2018.10.25
uroczystości
Pasowanie na Ucznia
czytaj >>
2018.10.25
wycieczki
"Drogami Ojczyzny Niepodległej" - wycieczka klas 8 do Warszawy.
czytaj >>
12345678910...

Przydatne odnośniki