START    >   AKTUALNOŚCI

Zapraszamy małych kolarzy - Mini Wyścig Kolarski Solidarności

szkolne wieści
date_range 2020.09.04
Zasięg:   import_contacts  396
 

Tradycją stało się organizowanie Mini Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” dla dzieci w miastach na trasie Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków.

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w 12. Mini Wyścigu Kolarskim „Solidarności”, czyli wyścigu kolarskim dla dzieci do 12 lat.

W 12. Mini Wyścigu „Solidarności” mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym oraz zawodnicy i zawodniczki z Uczniowskich Klubów Sportowych jak i ze szkół podstawowych.

 

Zgłoszenie do wyścigu następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest do pobrania  (wypełniania) na stronie internetowej Organizatora www.wyscig.com.pl  albo przyjść w dniu wyścigu.

Formularz należy wypełnić i odesłać do Organizatora na adres mailowy wyscig.solidarnosci@gmail.com lub przesłać faksem na numer (42) 677 26 06.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń 6 września 2020 roku albo zgłosznie poprzez przyniesienie wypełnionego formularza w dniu wyścigu.

 

Warunkiem udziału w wyścigu jest wyrażenie zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka, potwierdzone podpisem na formularzu zgłoszeniowym oraz okazaniem dokumentu tożsamości przez rodziców lub opiekunów w dniu zapisów.

 

Przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja danych osobowych dziecka na podstawie legitymacji szkolnych lubinnego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka oraz oświadczeń rodziców wraz z okazaniem dokumentu tożsamości rodziców lub opiekunów, wydawanie numerów startowych będzie miało miejsce w namiocie z napisem Mini Wyścig „Solidarności”: 9 września 2020 NISKO, Park Miejski.

 

Program wyścigów

Zawody zostaną rozegrane wg następującego programu:

- 9.30 – 10.50 zapisy i przyjmowanie zgłoszeń zawodników w Namiocie Mini Wyścig „Solidarności”

- 11.00 start pierwszej grupy wiekowej, kolejne grupy startują według kolejności kategorii.

- 12.00 rozpoczęcie ceremonii dekoracji

 

Nagrody
Każdy z uczestników otrzyma dyplom potwierdzający uczestnictwo w imprezie. Trójka najlepszych w każdej kategorii dziewcząt i chłopców otrzymają nagrody rzeczowe.

Dekoracja zwycięzców
Trójka najlepszych w każdej kategorii dziewcząt i chłopców otrzyma dyplomy i nagrody rzeczowe na podium dla zwycięzców po zakończeniu ostatniego wyścigu. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w dekoracjach wyścigów w poszczególnych kategoriach będą proszone na podium do prezentacji liderów/dekoracji zwycięzców danego etapu 31. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności’’ i Olimpijczyków do wspólnego zdjęcia z Olimpijczykami, VIP-ami oraz Gospodarzami danego Miasta.


Postanowienia końcowe
1. Wszyscy zawodnicy obowiązkowo starują w zapiętym kasku sztywnym na głowie.
2. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Wyjątkową sytuacją odwołania lub zmianą terminu i miejsca może być jednak tzw. „siła wyższa”.
3. Każdy uczestnik ma obowiązek przypiąć numer startowy otrzymany przez organizatora w wyznaczonym miejscu, aby był bardzo dobrze widoczny Numer na plecach nie może być zasłaniany częścią ubrania, plecakiem, ani powiewać swobodnie na wietrze.
4. Podczas wyścigu nie można korzystać z żadnych środków transportu (za wyjątkiem roweru) pod karą
dyskwalifikacji.
5. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach reklamowych zdjęć, nagrań audio i video wykonanych podczas trwania imprezy.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestnika imprezy podczas publikacji zdjęć i nagrań w prasie, Internecie, radio i telewizji.
9. Uczestnik wyścigu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową i Oświadczenie akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883) wyłącznie do celów imprezy Mini Wyścig „Solidarności”. Uczestnik przyjmuje do wiadomości ze należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
10. Zgłaszając dziecko do udziału w 12. Mini Wyścigu „Solidarności” drogą elektroniczną (online) Rodzic/Opiekun prawny zgadza się z poniższym:
Niniejszym oświadczam, że jestem opiekunem prawnym i wyrażam zgodę na jego/jej uczestnictwo w 
12. Mini Wyścigu „Solidarności”.
Jednocześnie zobowiązuje się do przebywania na terenie miasteczka sportowego w czasie trwaniaww. imprezy w celu opieki nad podopiecznym/-ą/ymi.

Ponadto przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służbowych oraz warunków regulaminu wyścigu szosowego, z którym zastałem/-am zapoznany/-a.

Przyjmuję do wiadomości, że podopieczny.-a startuje na moją odpowiedzialność i w razie wypadku nie będę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.

Ponoszę odpowiedzialność cywilną i prawną za ewentualne szkody spowodowane przez podopiecznego/-ą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowychpodopiecznego/-ej przez organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w związku z uczestnictwem podopiecznego w wyścigu.

Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z podopiecznym/-ą, a także wyniki z danymi mogą być wykorzystane przez Organizatora, prasę, radio i telewizję bez wymogu uzyskania na nie odrębnej zgody i bez prawa do wynagrodzenia za ich użycie.

 

 12. MINI WYŚCIG KOLARSKI „SOLIDARNOŚCI”

 

Kategorie wiekowe

Wyścigi będą rozegrane w następujących kategoriach wiekowych:

1) kategoria A (do 5 lat)

2) kategoria B (6 – 8 lat)

3) kategoria C (9 – 10 lat)

4) kategoria D (11 – 12 lat)

5) kategoria E  (11 – 12 lat – posiadający licencję żaka)

 

Data i miejsce imprezy - 9 września 2020 NISKO, Park Miejski

 

 ZAPRASZAMY!

 

  Uwaga! Każdy uczestnik Mini Wyścigu „Solidarności” musi posiadać rower (!) i kask.

 

Brak sztywnego kasku uczestnika powoduje nie dopuszczenie do udziału w wyścigu (kaski można bezpłatnie wypożyczyć u Organizatora).

Przeglądaj inne teksty

2021.06.02
konkursy
Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Lwiątko 2021”
czytaj >>
2021.05.31
szkolne wieści
mLegitymacja
czytaj >>
2021.05.27
szkolne wieści
Gratulacje dla Pani Urszuli Bąk
czytaj >>
2021.05.26
szkolne wieści
Dzień Mamy i Taty w klasie 4a
czytaj >>
2021.05.26
szkolne wieści
Kochanym Rodzicom - Pierwszaki
czytaj >>
2021.05.19
szkolne wieści
Hurraaa! 4a znowu w szkole!
czytaj >>
2021.05.14
szkolne wieści
Nauczanie hybrydowe od 17 maja 2021 r.
czytaj >>
2021.05.10
konkursy
Kasia Okleja dwukrotnym laureatem Konkursów Przedmiotowych
czytaj >>
2021.04.23
szkolne wieści
Nauczanie hybrydowe dla uczniów klas I- III od 26 kwietnia b.r.
czytaj >>
2021.04.16
szkolne wieści
Zasady funkcjonowania szkół od 19 kwietnia b.r.
czytaj >>
12345678910...

Przydatne odnośniki