START    >   AKTUALNOŚCI

Zasady udziału uczniów PSP nr 3 w Nisku w zajęciach prowadzonych online oraz zasady korzystania z platform edukacyjnych

szkolne wieści
date_range 2020.11.06
Zasięg:   import_contacts  52
 

Zasady udziału uczennic i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 3 w Nisku w zajęciach prowadzonych online oraz zasady korzystania z platform edukacyjnych

 

 

 1. Zajęcia online prowadzone są z wykorzystaniem pakietu G Suite platformy Google i dostępnych tam narzędzi.
 2. Zdalne nauczanie prowadzone jest również przy wykorzystaniu platformy edukacyjnej e-podręczniki, dziennika Librus Synergia i narzędzi G Suite.
 3. Udział w lekcjach online i wykonywanie zadań na platformach edukacyjnych jest obowiązkowe. Lekcje odbywają się wg. tygodniowego planu. Obecność na każdych zajęciach będzie sprawdzana i odnotowywana. Lekcje trwają 45 minut – czas może być podzielony na czas przed ekranem ( nie krótszy niż 30 minut) i czas samodzielnej pracy.
 4. Zwolnienie uczennicy lub ucznia z udziału w  zajęciach  online może nastąpić w wyjątkowych przypadkach, zawsze po przeanalizowaniu indywidualnej sytuacji.  W tym celu konieczny jest kontakt rodzica z wychowawcą. Uczennica lub uczeń zwolniony  z udziału w lekcjach online zobowiązany jest  do uczenia się, wykonywania prac, wypełniania swoich obowiązków w inny, ustalony indywidualnie z nauczycielem każdego przedmiotu,  sposób.
 5. Nieobecność na pojedynczych lekcjach online powinna być usprawiedliwiona przez rodziców.
 6. Terminy lekcji prowadzonych online podawane są dzień wcześniej w zakładce TERMINARZ w dzienniku elektronicznym, a dane umożliwiające dołączenie do prowadzonych wideolekcji lub zalogowanie się na platformach edukacyjnych zdalnego nauczania przekazywane będą na indywidualne konta uczennic i uczniów w szkolnej domenie 3nisko.pl lub w Terminarzu Librusa.
 7. Uczennice, uczniowie nie mogą przekazywać innym osobom danych dotyczących dostępu do zajęć online i platform edukacyjnych wykorzystywanych przez nauczycieli.
 8. Przed rozpoczęciem zajęć online należy wyłączyć inne urządzenia, np. telewizor,  telefon, aby dźwięki z nich pochodzące nie rozpraszały uczestników i nie zakłócały przebiegu lekcji.
 9. W czasie trwania lekcji online oraz użytkowania platform edukacyjnych, obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz fotografowania, nagrywania lub utrwalania w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń prowadzonej lekcji oraz biorących w niej udział nauczycieli, uczennic i uczniów.
 10. Zakaz dotyczy zarówno opcji nagrywania z poziomu platformy, przez którą jest prowadzona lekcja online, jak i za pomocą innych narzędzi. Zakaz dotyczy również fotografowania lub utrwalania w inny sposób konwersacji grup. Utrwalanie, wykorzystanie cudzego wizerunku bez jego zgody jest złamaniem prawa i skutkuje podjęciem stosowych działań.
 11. W czasie lekcji obowiązują zasady kulturalnego zachowania się. Mikrofon w czasie zajęć powinien być wyłączony. Uczestnik zajęć  może włączyć mikrofon, gdy zostanie poproszony przez nauczyciela o zabranie głosu.
 12. Praca uczennic, uczniów w czasie zajęć online i na platformach edukacyjnych podlega ocenie. Zasady oceniania, rodzaj prac i aktywności uczniów  ustala nauczyciel przedmiotu ( dostępne na szkolnej stronie www w zakładce Dokumentacja – Przedmiotowy System Oceniania).
 13. Zadania do wykonania w domu otrzymuje uczeń przez „zadanie” w classroom wraz z informacją o formie i terminie dostarczenia odpowiedzi. Nie zastosowanie się do powyższej zasady może skutkować oceną niedostateczną. W przypadku problemów technicznych z dostarczeniem zadania należy zgłosić ten fakt do nauczyciela lub wychowawcy klasy.
 14. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy mogą nagradzać za zaangażowanie, systematyczność, kulturę osobistą w czasie zajęć online w formie punktów dodatnich.  Uczennice, uczniowie niestosujący się do zasad, którzy nie reagują na upomnienia nauczyciela mogą zostać ukarany punktami ujemnymi.
 15. Uczennice i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej są zobowiązani do przestrzegania zawartych powyżej zasad.

 

 

Przeglądaj inne teksty

2020.11.26
konkursy
Program naukowy „Być jak Ignacy” .
czytaj >>
2020.11.25
szkolne wieści
25 listopada - Światowy Dzień Pluszowego Misia
czytaj >>
2020.11.20
szkolne wieści
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
czytaj >>
2020.11.10
szkolne wieści
Szkoła do hymnu 2020
czytaj >>
2020.11.09
szkolne wieści
Nasza szkoła w Klubie Szkół UNICEF
czytaj >>
2020.11.06
szkolne wieści
Sukces naszych uczniów !
czytaj >>
2020.11.06
szkolne wieści
Zasady udziału uczniów PSP nr 3 w Nisku w zajęciach prowadzonych online oraz zasady korzystania z platform edukacyjnych
czytaj >>
2020.11.05
szkolne wieści
Do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych. Uczniowie klas I-III przechodzą na naukę zdalną.
czytaj >>
2020.10.23
szkolne wieści
Nauka zdalna dla uczniów klas 4 -8 szkół podstawowych
czytaj >>
2020.10.22
uroczystości
Pasowanie na Ucznia
czytaj >>
12345678910...

Przydatne odnośniki