START    >   AKTUALNOŚCI

„Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń" – uroczystość pożegnania absolwentów PSP nr 3 w Nisku.

uroczystości
date_range 2021.07.09
Zasięg:   import_contacts  2417
 

„Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń" - słowa Eleanor Roosevelt miały w tym dniu szczególną moc, stały się bowiem hasłem przewodnim uroczystości pożegnania absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w  Nisku.  

Konferansjerzy, Aleksandra i Dorian, wprowadzili zebranych w atmosferę zadumy i refleksji, cytując ponadczasowe sentencje, wskazujące na wiodącą rolę nauczyciela  w  życiu  każdego młodego człowieka. Następnie powitali zaproszonych gości – panią Alicję Żyrek, Starszego Wizytatora Tarnobrzeskiego Oddziału Kuratorium Oświaty; pana Waldemara Ślusarczyka, burmistrza Gminy i Miasta Nisko; pana Zbigniewa Kotułę, wiceburmistrza Gminy i Miasta Nisko; pana Krzysztofa Tabiana, przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i  Sportu;  przewodniczącą Rady Rodziców, panią Agnieszkę  Dul;  panią dyrektor Katarzynę Ostojską; panią dyrektor  Elżbietę Ozgę; nauczycieli; rodziców; przedstawicieli klas siódmych oraz tegorocznych absolwentów.

Aleksandra i Dorian zwrócili uwagę na szczególny charakter uroczystości pożegnania absolwentów, która wiąże się z przeżywaniem radości, ale też i smutku z powodu rozstania z nauczycielami, koleżankami i kolegami oraz wspaniałą atmosferą sprzyjającą nie tylko nauce, ale również przyjaźni, koleżeństwu, realizacji swoich pasji i ambicji. Poetyckie  strofy, przeplatane  refleksyjnym słowem, recytowane na  podkładzie muzycznym, tworzyły  niezwykły nastrój tej podniosłej chwili, która na trwale zapisała się we wdzięcznej pamięci uczniów kończących edukację w niżańskiej „Trójce”.  Przed nimi „dni, których nie znają…”. Być może przyniosą one coś lepszego, piękniejszego niż to, co minęło?

Słowa wdzięczności absolwenci skierowali do pani dyrektor Katarzyny Ostojskiej, wychowawców,  pani Aleksandry Uchman i pana Krzysztofa  Szczepanika, nauczycieli  oraz pracowników obsługi, dziękując im za edukację i  wychowanie oraz pomoc  w pokonywaniu  szkolnych barier.  Wyrazem uznania i szacunku były kwiaty, symbolizujące dobro i piękno. W ciepłych słowach  zwrócili się także do rodziców, dziękując za miłość, cierpliwość i serce.

Pani Agnieszka Dul, przewodnicząca Rady Rodziców w swoim wystąpieniu  podziękowała pani dyrektor oraz gronu pedagogicznemu za konsekwentne wdrażanie uczniów do systematycznej nauki w oparciu o najwyższe  wartości oraz  kształtowanie osobowości młodych ludzi z pasją i wyjątkowym zaangażowaniem.

Po zaprezentowaniu części artystycznej nastąpił moment przekazania władzy w szkole siódmoklasistom, ale zanim to nastąpiło, podpowiedzieli oni starszym  kolegom, jak powinni postępować, aby na drodze do dorosłości nie pogubić się na splątanych ścieżkach życia. Niezapomnianym przeżyciem była recytacja wiersza Zbigniewa Herberta „Przesłanie Pana Cogito” w wykonaniu Julki, która, interpretując poetyckie strofy tego  ponadczasowego utworu, zaakcentowała treści  odnoszące się do etyki i miejsca człowieka we współczesnym świecie.

Życie to odpływy i przypływy, chwile radości, ale też wzruszenia. Nie zabrakło ich  również w tym wyjątkowym dniu. Uczniowie, rodzice  oraz nauczyciele żegnali bowiem panią dyrektor Katarzynę Ostojską, panią Halinę Sądej, panią Gabrielę Dzwolak, panią Ewę Skwarę, panią Monikę Radziejowską oraz pracownika obsługi, pana Henryka Sądeja,  którzy  zakończyli pracę w PSP nr 3 w Nisku.  Słowa wdzięczności oraz uznania skierowali do pani Elżbiety Ozgi, pełniącej przez wiele lat funkcję wicedyrektora szkoły.  W przygotowanych na tę okazję laudacjach nauczyciele podkreślili,  że każda wymieniona osoba wniosła do szkolnej rzeczywistości niżańskiej „Trójki” wiele dobra, nauczając i wychowując w oparciu o gruntowną wiedzę, autorytet i poszanowanie godności drugiego człowieka.   

Panią dyrektor Katarzynę Ostojską zna każdy uczeń. Niektórzy tylko ze szkolnych korytarzy, inni z lekcji geografii, jeszcze inni, niestety, z perspektywy dywanu lub stołu w dyrektorskim gabinecie, przy którym przyszło im zaliczać kolejną poprawę sprawdzianu z geografii. Ale wszyscy zebrani  dostąpili  zaszczytu spotkania na swej edukacyjnej drodze tak wyjątkowej Osoby, która profesjonalnie, z taktem i sercem zarządzała placówką w przekonaniu, że mała miejscowość nie jest przeszkodą w  osiąganiu najwyższych celów, a na drodze do życiowego sukcesu należy wyzbyć się  kompleksów i stereotypowego myślenia. Przygotowany z tej okazji benefis okazał się niespodzianką, która  zaskoczyła panią dyrektor.  Wspomnienia nauczycieli, uczniów, rodziców przeplatały się z wierszami i piosenkami w wykonaniu Julki, Ani, Oliwii i  Krzysztofa, tworząc miłą i niepowtarzalną atmosferę.

Szkoła to wizytówka każdej wsi, miasta, gminy. Nie może istnieć samodzielnie, oderwana od  życia całej społeczności. Współpraca z władzami miasta jest wręcz konieczna i stanowi stały punkt planu dnia dyrektora. Zaproszony do zabrania głosu pan Waldemar Ślusarczyk, burmistrz Gminy i Miasta Nisko, podziękował pani dyrektor Katarzynie Ostojskiej za  kierowanie placówką, która może poszczycić się wieloma sukcesami na płaszczyźnie edukacyjnej i wychowawczej. 

Następnie nastąpił długo oczekiwany moment –  rozdania świadectw, świadectw z wyróżnieniem, nagród dla uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Wśród  nagrodzonych uczniów na szczególne uznanie i podziw zasługuje Katarzyna Okleja, która reprezentowała szkołę w licznych konkursach o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz  ogólnopolskim, osiągając znaczące sukcesy. 

Pani Alicja Żyrek wręczyła Katarzynie dyplom wielokrotnego laureata w konkursach przedmiotowych „Wybitny Laureat”, za uzyskanie tytułów laureata z matematyki i fizyki w konkursach organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021. Uczennica otrzymała  także  statuetkę  za zajęcie II miejsca w województwie w Konkursie z Fizyki.  O wszechstronnych zainteresowaniach  Katarzyny świadczy także fakt, że wzięła udział w Konkursie z Języka Polskiego, uzyskując tytuł finalisty. Pani Alicja Żyrek podziękowała także pani Izabeli Młynarskiej-Rzucidło oraz pani Annie Dybce, nauczycielkom, które przygotowały Katarzynę do konkursów. Pan burmistrz, Waldemar Ślusarczyk, również docenił sukcesy naszej uczennicy, zdobyła ona bowiem zaszczytny tytuł najlepszego absolwenta szkoły podstawowej w Gminie i Mieście Nisko, co wiązało się z otrzymaniem pamiątkowej statuetki i nagrody pieniężnej.  Statuetkę „Prymusa Szkoły” wręczyła jej także pani dyrektor Katarzyna Ostojska. 

Stało się już tradycją, że podczas uroczystości pożegnania absolwentów dyrektor szkoły wręcza listy gratulacyjne rodzicom za wzorowe wychowanie dziecka oraz podziękowania za współpracę ze szkołą. Wyróżnienia  te są wyrazem  uznania ze strony dyrektora szkoły i nauczycieli.  

Podczas nauki w szkole uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, działają w samorządzie szkolnym. Uroczystość pożegnania absolwentów to także okazja, aby wręczyć tym osobom pamiątkowe dyplomy, nagrody, a przede wszystkim podziękować za zaangażowanie, kreatywność i konsekwentne  podążanie za  marzeniami, które w przyszłości mogą okazać się receptą na życie.

Wzruszającym akcentem uroczystości było przemówienie pani dyrektor Katarzyny Ostojskiej, która skierowała ciepłe słowa do wszystkich zebranych, a w szczególności do współpracowników, dziękując im za  wieloletnie  kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku oraz życzliwą atmosferę w pracy, sprzyjającą  edukacji i wychowaniu. Podziękowała za współpracę rodzicom oraz uczniom, których nauczała z pasją, wierząc w ich potencjał i  siłę niezbędną do pokonywania życiowych trudności.

„Do zobaczenia w dorosłym życiu / na innej drodze, na innym szlaku…”  – tak tegoroczni absolwenci pożegnali się z panią dyrektor, nauczycielami, koleżankami i kolegami. Bagaż pozytywnych wspomnień będzie dla nich  z pewnością  skarbnicą pamięci, do której sięgną, gdy rzeczywistość okaże się  pełna rozterek i niepokojów, bo przecież „przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń”. 

 

 

Przeglądaj inne teksty

2021.09.21
szkolne wieści
Nowy projekt eTwinning "A Fórmula Felicidade- The Formula of Happiness".
czytaj >>
2021.09.21
szkolne wieści
VI Niżański Dzień Przedszkolaka
czytaj >>
2021.08.30
szkolne wieści
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
czytaj >>
2021.07.16
szkolne wieści
Nasi Ośmioklasiści – znów najlepsi !
czytaj >>
2021.07.09
uroczystości
„Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń" – uroczystość pożegnania absolwentów PSP nr 3 w Nisku.
czytaj >>
2021.07.08
szkolne wieści
Dobry start. Trwa nabór wniosków do tegorocznej edycji programu.
czytaj >>
2021.06.17
szkolne wieści
Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat
czytaj >>
2021.06.02
konkursy
Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Lwiątko 2021”
czytaj >>
2021.05.31
szkolne wieści
mLegitymacja
czytaj >>
2021.05.27
szkolne wieści
Gratulacje dla Pani Urszuli Bąk
czytaj >>
12345678910...

Przydatne odnośniki